Skip to content

Om mig

Gunwor Nordström är verksam i Göteborg som textilkonstnär, författare och bildpedagog. Hon bedriver även forskning vid Göteborgs universitet kring arketyper i den konstnärliga skapandeprocessen genom tiderna samt forskning i barns bildspråk.

Gunwor debuterade med sina samhällsengagerade bildvävar/gobeliner i början av 1970-talet (Städerskan, Arbetskamrater, Stenhuggaren, Morron m.fl.). Hon deltog även i den uppmärksammade grupputställningen “Verkligheten sätter spår” med 7 textilkonstnärer på Röhsska Museet i Göteborg 1975 och Kulturhuset i Stockholm 1976.

Gunwor Nordström har representerat Sverige i Frankrike på de internationella biennalerna “Magie de la Tapisserie” Paris 1991 och “Salon de la Tapisserie Contemporaine”, Beauvais 1996.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Comments Feed