Skip to content

CV

GUNWOR NORDSTRÖM (född 1947)
Syster Estrids Gata 2, 413 25 Göteborg
031-827307
gunwornordstrom@hotmail.com
UTBILDNING
HDK(textil) Göteborg 1968-70
Konsthögskolan Valand 1970-75
Cité Internationale des Arts, Paris 1976
Inst. för konst och bildvetenskap. Göteborgs universitet 1995-
SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL
Konstfrämjandet Göteborg 1974
Konstfrämjandet Örebro 1983
Slottet Partille 1983, 1986
Galleri 54 Göteborg 1983, 1989
Rydals museum Marks kommun 1986
Sveagalleriet Stockholm 1987
Ystads konstmuseum 1988
Kristianstads länsmuseum 1989
Värmlands museum, Karlstad 1989
Västerås konstmuseum 1989
Göteborgs konstförening 1998
Bömlo Kunstlag Bergen, Norge 1999
Konsthallen Vitehall, Kungsbacka 2000
Galleri Nordens bilder, Kungälv 2002
Paradisfågel Göteborgs konstmuseum 2002
Speglingar av liv (med Sandra Ikse),Bror Hjorths hus Uppsala 2004
Gunwor Nordström – Ett konstnärsskap 1972-2005, Textilmuseet Borås 2006
Textil konst. Afrika i Fokus/Bok & Bibliotekmässan, Domkyrkan Göteborg 2010
“Fragment ovan jord – fragment under jord”, Separatutställning på Galleri Majnabbe,Göteborg 2015
SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL
Verklighet i väv, Borås konstmuseum och Kalmar konstmuseum 1974
Kvinnfolk, Malmö konsthall och Kulturhuset Stockholm 1975
Verkligheten sätter spår, Röhsska museet och Kulturhuset Stockholm 1975
Etre femme, Centre Culturel Suedois, Paris 1976
Moderskap-Modersmyt-Människoskap, Göteborgs konstmuseum 1979
Magie de la Tapisserie, Paris (Representation Sverige) 1991
Experimentell Textil, Skissernas museum Lund 1997
La Biennale internationale de la Tapisserie contemporaine, Beauvais, Frankrike 1996
Västsvenskt avantgarde, Röda Sten, Göteborg 2002
Konstfeminism, Liljevalchs Konsthall, Riksutställningar, Stockholm m.fl 2005-2007
Göteborgskonst 60 och 70-tal. Göteborgs Konstmuseum 2009
Tumult. Konsthantverk i rörelse. Gustavsbergs Konsthall, Stockholm 2009
Best of Rydal, Utställningar vi minns 1985 – 2015. Rydals Museum, Rydal 2015
“Retrospektiv utställning” Verkligheten sätter spår, Röhsska museet, Auditoriet, i samband med Röhsskas 100-årsfirande 2016
EGNA BÖCKER
Barnbok: Jakob reser till Frankrike -Sagan om Hjärteträdet och Kaktusträdet, Bokförlaget Opal 1982
Barnbok: Jakob och Urtidsresan, Bokförlaget Opal 1985
Utställningskatalog: Mammutens avsked, Ystads Konstmuseum, Kristianstad Länsmuseum, Västerås Konstmuseum mfl 1988
Utställningskatalog: Paradisfågel-möten med det universella. Göteborgs konstmuseum 2002
Utställningskatalog: Speglingar av liv – 2 textilkonstnärer, 1974-2004. Bror Hjorths Hus, Uppsala

Konstpedagogik: Skapelsemorgon-Barnet Konsten Poesin Fantasin.,Warne förlag

2005
Barnbok: Den magiska symfoniorkestern. Ett bokprojekt inom Skapande Skola 2010
FLERÅRIGT BILD OCH BOKPROJEKT UNDER ARBETE från åren 2010-2019
Ett konstnärligt / litterärt forskningsprojekt med text/ bild /vävar är under arbete. Aktuell bok fungerar som utställningskatalog i mina kommande konstutställningar.
AKTUELL BOK MED TEXT OCH BILD UNDER ARBETE från åren 2012-2019
Dokumentär bok med skönlitterära inslag. Kontakter med bokförlag pågår under 2019. En planerad utgivning beräknas äga rum 2020.
Texter och bilder/ dokumentärt material/ fotografier/ layout: Gunwor Nordström.
Tidstypiska postcards och fotografier, samt vykortsamling från 1900-talets början anknyter till ett unikt dramatiskt levnadsöde. Dåtida emigration och immigration.
Format: B5. Sidantal 356 sidor + inlaga, omslag. Svartvitt och färgbilder. Hård pärm.Avslutning och Planerad utgivning under 2019-2020.Preliminär boktitel:
AXEL VALFRID. Sjöman på Världshaven – Guldgrävare i Transvaal.
I fotspåren efter min mormors yngre bror Axel V. Karlson (1886-1937)
REPRESENTERAD BL.A.
Borås Konstmuseum
Röhsska museet, Göteborg
Norrbottens museum, Luleå
Ystads Konstmuseum
Västerås Konstmuseum
Värmlands museum, Karlstad
Göteborgs kommuns samlingar
Kungsbacka kommun
Härnösands läns landsting
Värmlands landsting
Distriktmottagningen, Marstrand
Nordiska hälsovårdshögskolan
Rådhuset, Kristianstad
Länstyrelsen, Göteborg
Samverkannämnden, Lund
Handikapphem, Grötö
Söndrums Bibliotek, Halmstad
Stockholms stads samlingarGöteborgs stads samlingar, Västra Götalandregionen
Skatteverket, Göteborg
Folkets Hus och Parker
Metallarbetarförbundet, Sthlm
Privata samlingar
OFFENTLIGA UPPDRAG
“Livets väv” Triptyk till Sylteskolan, Gobelin,Trollhättan 1978
“Olivträd i Provence”, Gobelin, Garnisonshotell, Karlsborg 1982
“Hjärteträd”, Gobelin, Sörmarksgårdens daghem, Borås 1984
“Trollsländans vingar- Bergsformationer i sol” , Gobelin/målerireliefer, Kvartérsgård Odal, Kristianstad 1991
“Abstrakt Skogsvandring” Textil Ridå, Naturbruksgymnasium, Dingle Hensbacka 1997
“Demeters tidlösa vandring”, Väv/blandteknik, Triptyk, Gällingeskolan, Kungsbacka kommun 2000
KONSTPEDAGOGISK VERKSAMHET
Lärare måleri/teckning KV:s konstskola, Göteborg 1973-78
Gästlärare på Dômens konstskola, Göteborg 1999
Lärare måleri/teckning, Folkuniversitetet, Göteborg 1990-95
“Skapelsemorgon-Paradisfågel” Konstprojekt med barn och lärare i grundskola/förskola samt forskning i barns bildspråk (Göteborgs universitet). 1980-2005
Barnbokprojekt med konst och kreativt skrivande, Internationella Skolan ISGR Göteborg 2006-07
SkapandeSkola Projekt. Guldhedskolan, Göteborg 2010
SkapandeSkola Projekt. Guldhedens Bibliotek. Guldhedskolan. KULF.  “Den Magiska Vattentornorkestern” 2011-12
Skapande Skola projekt, Högstadiet, Varlaskolan, Kungsbacka 2013-2014
Konst och Litteraturprojekt kring SydAfrika 2012 – 2015
LITTERATUR I URVAL
Verkligheten sätter spår, Röhsska museets katalog 1975
Verkligheten nu – Tio år efter en utställning, Röhsska museets katalog 1985
Våga se, Konsten under 1960-70 tal Bengt Olvång 1983
Vävkonst. Inger Gustafsson LTs Förlag 1991
Tapestry, gobelinkonst genom tiden Barthy Phillips 1994
Västsvenskt avantgarde 1950-80 Folke Edwards 2002
Konstens Göteborg, Nedslag i fyra sekler av Göteborgs konstmuseum,
Lena Boethius, Björn Fredlund, m.fl.
2003
Från modernism till samtidskonst, Yvonne Eriksson, Lena Johannesson, m.fl. 2003
Spegligar av liv – två textilkonstnärer 1974-2004 Bror Hjorths Hus, Sandra Ikse och Gunwor Nordström 2004
Crafts in dialogue (Iaspis), Love Jönsson, Pernilla Åbrink 2005
Signums Svenska Konsthistoria, vol. 13, 1950-1975. Textilkonst av Marianne Erikson 2005
Konstfeminism, utställningskatalog Lijevaljchs Konsthall, Dunkers kulturhus, Göteborgs konstmuseum, Barbro Werkmäster, Lena Boethius, m.fl 2007
Upp med rullgardinerna. Göteborgskonst 1960 och 70-tal, utställningskatalog och aktuell konstforskning på Göteborgs konstmuseum, Jeff Werner, m.fl 2009
Sydafrikaresa med Gunwor Nordström. Artikel i kulturtidskriften Zenit. Marianne Erikson 2013
Frida Arnqvist Engström on Instagram. ”Idag prick på dagen 100 år sedan öppnades @röhsska för första gången. ”Verkligheten sätter spår- Gunwor Nordströms gobelin ”Morron” uppmärksammas.” https://www.instagram.com/p/BKYYtJiAdSY/ 2016
”Vems hand är det som gör?” Frida Hållander. Doktorsavhandling (textil och keramik) Konstfack. Konstfack Collection & HDK Monitor Göteborgs Universitet 2018
Dissertation by Dr.Julia Polzin, University of Hamburg
YouTube video (Minute 29 and 33).
Doktorsavhandling från 2016
2018
”Textila porträtt.” Maja Bäckström. Masteruppsats Konstfack/ Stockholms Universitet 2019
STIPENDIER
1973 Arbetsstipendium Konstnärstipendienämnden Stockholm
1974 Arbetstipendium Kungliga Akademin för de fria konsterna
1974 Älvsborgs läns kulturstipendium
1974 Borås Stad kullturstipendium
1976 Konstnärsnämndens arbetstipendium
1978 Göteborg stads kulturstipendium
1979 Konstnärs/projektbidrag från Skolöverstyrelsen
1980 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
1981 Bildkonstnärsfondens arbetstipendium
1986 Kerstin Wijk Broströms stipendium Göteborg
1986 Gunnar och Lilly Perssons stiftelse Ystad
1988 Bildkonstnärsfondens arbetstipendium
1989 Otto och Charlotte Mannheimers stipendiefond
1991 Bildkonstnärsnämndens arbetsstipendium
1992 Göteborg stads kulturstipendium II.
1994 Längmanska fonden Stockholm
1994 Projektbidrag från Bildkonstnärsfonden för utställning utomlands (Frankrike)
1996 Bildkonstnärsfondens ettåriga arbetsstipendium
2000 Mannheimers fond , Göteborg
2003 Grez sur Loing, Frankrike, 2 månaders vistelsestipendium från Göteborg stad
2004 Bildkonstnärsfondens tvååriga arbetstipendium
2005-2007 Bildkonstnärsfondens tvååriga arbetstipendium
2011 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
STUDIERESOR
1976 Studie och arbetsår i Paris och Provence, Frankrike 1986 Studie och arbetsresa, förhistorisk konst, Dordogne, Frankrike
1986 Svenska institutet, Paris. Museé de l`Homme studier. Frankrike 1988 Svenska Institutet, Paris, Frankrike
1989 Studieresa till Leningrad, Ryssland
1990 Svenska Institutet, Paris, Frankrike 1992 Svenska Institutet, Paris, Frankrike
2007 Studie kultur och arbetsresa, Salisbury, Hampshire, Wiltshire, England
2011 Studie kultur och arbetsresa, mosaiker och etruskisk konst, Rom, Italien
2012 Studie, kultur och arbetsresa, Sydafrika (East London, Wild Coast, Port Elisabeth Nelson Mandela Bay, Karrobergen, Garden Route, Cape Town samt Robben Island
2017 Studie och arbetsresa, geologisk studie av vulkanen Tiede, Los Canadas-Teneriffa 2018 Studie och arbetsresa, etruskisk konst, Rom, Pompeji, Sorrento, Neapel, Amalfi

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Comments Feed

%d bloggers like this: