Skip to content

Kommande utställning

Kommande utställning på Galleri Majnabbe, Göteborg, under våren 2021.

Sverige – Sydafrika.

 

Ett urval av min textilkonst och nytt bok/bildprojekt 2019, kontakt mellan Sverige – Sydafrika.

A selection of my textile art and new bookproject 2019, connection between Sweden – South Africa.

 

tornseglare

Gunwor Nordström 2015. ”Flyttfåglar-tornseglare – boplatser” Färggrafik/ Digigrafi. I maj månad kommer flyttfåglarna till Sverige, bygger bon och kläcker sina ungar.  Återvänder sen till södra Afrika i september.

ts2

Gunwor Nordström 2015. ”Tornseglare- Flyttfågel- Nattflygning” Digigrafier.

ts3

Gunwor Nordström 2015. ”Migration bird-  the common Swift.” ”Tornseglare – flyttfågel” Akvarellskiss.

ts4

Gunwor Nordström 2015. ”Flyttfåglar- tornseglare- boplatser” Färggrafik/ Digigrafi. I maj månad kommer flyttfåglarna till Sverige, bygger bon och kläcker sina ungar. Återvänder sen till södra Afrika i september.

 

Under arbetets gång i ateljén, vinter-våren 2019.

1
I fotspåren efter min mormors yngre bror Axel V. Karlson (1886- 1937) som  arbetade vid guldgruvor i Witwatersrand, (dåvarande Transvaal) Gauteng, Sydafrika. Mänsklighetens guld handlar både om rikedom och förbannelse!

Guld  – Strålande gryning – Morgonrodnad – ”Aurum”- Bergsguld – Randguld – Mineral – Den geologiska randen- Stenens magi. Guld förekommer i kvartsgångar- bergarter med vulkaniskt ursprung – vulkaniter- (ofta med kvarts) Bergets ådror djupt under jorden…

Guld är en ädel metall, som främst förekommer i sin rena, metalliska form i naturen – ofta något förorenad av silver eller koppar. Den kemiska beteckningen för guld ”Au”, kommer från det latinska ”Aurum” vilket kan översättas med ”strålande gryning” eller ”morgonrodnad”. Guldet har utgjort ett oöverträffat betalningsmedel genom tiderna.

2

Samtliga textila reliefer är under arbete parallellt, även de mindre som visas på mina följande sidor… Relieferna  är sammanfogade av handens stygn, vävfragment, lin, silke, bomull/ullgarn  samt  övriga experimentella/ textila material. Min undersökning av bergsguld  funna i jordens djupa innandömen, bildmässig gestaltning av guldet tillsammans med andra mineraler eller  som imaginära guldklimpar Sökandet efter kristallinisk form, färg och hård metallisk glans, arbetas fram i mjukt textilt material.

En senkommen Hommage till gruvarbetaren /guldgrävaren Axel Valfrid Karlson och hans  18 dåtida,  slitsamma  år i Sydafrikas underjord. Likt mytens  nedstigande Orfeus. ”Människans  dröm om guld.”

AKTUELLT BOK OCH BILDPROJEKTET, VÅREN 2019

Dokumentärt bokprojekt under arbete 2012-2019.: Text med skönlitterära inslag. Innehåller
fotografier, tidstypiska vykort, postcards, dokument, brevfragment. Egna konstbilder ingår,
främst reproduktioner av gobeliner och grafiska collage, vilka anknyter till bokens tematik;
verklighetens motsägelsefulla sidor gestaltas; havets hjältar, havets utmaningar och faror.
Hårda arbetsvillkor. Guldgruvor /underjordens mörker.”Orfeus och Eurydike myten/ kärlek”.
Sydafrika. Tidsdokument. Världskrig och världsdepression. Vittnesbörd om dramatiskt liv.

Omfattande research ligger bakom den färdiga boken förutom min Sydafrikavistelse under
2012. Släktforskning på Landsarkivet Gbg, från en nordbohuslänsk socken vid 1800-talets
slut, en ”djupdykning” i Axel Valfrids barndom och uppväxtmiljö, hans matrosutbildning vid
Karlskrona Amiralitet några år på 1900-talets början. (erhållet digitalt material på internet.)
Intervjuer med kvarlevande släktingar i Nordbohuslän, Sydafrika och Australien. Värdefulla
var också min mors och mormors (storasysterns) nerskrivna berättelser kring barndomens
bildminnen och släkthistoria. Axel Valfrids tidiga fascination inför sjöfart och skeppsbyggen,
hans sjömanskap och längtan ut i världen, hans bildningstörst, kontinuerliga brevskrivande,
planer påverkas av plötsliga världsförändringar och rådande konjunkturer, livets och dödens
oförutsedda händelser, omänskliga arbetsförhållanden. Bohuslänsk stenhuggarbakgrund,
minnets arkeologi, erfarenheter kring emigration och immigration, en innehållsrik livsresa…

Preliminär titel:

AXEL VALFRID Sjöman på världshaven & Guldgrävare från Transvaal
I fotspåren efter min mormors yngre bror Axel V. Karlson. (1886-1937)

Inbunden bok B5 format. 356 sidor. Inlaga. Hård pärm. Bildmaterial i färg och svartvitt.

Boken fungerar även som utställningskatalog för kommande utställningar under planering.
Konstutställningen innehåller textila mer abstrakta verk, vilka anknyter till bokens tema.
Mitt syfte med aktuella boken kring Axel Valfrids liv, var även att återskapa barndomens
försvunna vykortssamling från Sydafrika, som nådde Sverige i senare generationer. Det har
inneburit nuvarande digitala postcard/vkortsamling från internet, tidstypiska fynden från
globala boklådor, antikvariat, loppmarknader, böcker och gamla privata vykortsamlingar,
vilka ett flertal ingår i boken. Några kapitelindelningar från boken visar jag för kännedom. I
boken ingår Axel Valfrids handskrivna brev samt tidstypiska, lånade och privata fotografier.

Bildsvit från 2018

Collage tempera akryl stänkmåleri.

Bilder från bok projekt under arbete

Livgivande Vatten I.-II.-III. -IV. Digigrafier/ Skisser till gobeliner. A4-format

Ockra

Från Galleri Majnabbe, 21 nov – 13 dec 2015

Best of Rydal i Borås Tidning

BT artikel Best of Rydal 28 nov 2015.jpg

Best of Rydal

Utställningar vi minns 1985 – 2015

Invigning Lördag 28 november kl. 13.00

Best of Rydal vykort